Huisregels

Wanneer een klant deze instelling wil betreden, dient hij/zij ingangsrecht te betalen. Deze commerciële transactie is in Recht een contract. In dit geval met de bezoeker. Hierdoor dient deze zich te houden en/of kan hij/zij onderworpen worden aan de punten opgenomen in onderhavig huishoudelijk reglement.

  • Controle van de identiteit op basis van de identiteitskaart om de leeftijd van de klant te controleren.
  • Controle van handtassen en tassen op de aanwezigheid van wapens, drugs, drank, …
  • Controle van de inhoud van jas- of broekzakken, d.w.z. de bezoekers aanvaarden hierbij om de zakken te ledigen op vraag van de uitbater.
  • De toegang tot deze instelling kan verboden worden :
aan personen in het bezit van wapens, drugs, drank, …
aan personen die in het verleden reeds in het bezit zijn gevonden van wapens, drugs, drank, … in deze instelling of in de omgeving ervan.
aan personen waarvan de gedragingen laten vermoeden dat zij zich inlaten met de  handel in verdovende middelen.
aan personen onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.
aan personen die moeilijkheden veroorzaken.
aan personen die in het verleden reeds moeilijkheden hebben veroorzaakt.
aan personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd van het geldende concept: 18 jaar op zaterdag, 23 jaar op zondag of 21 jaar op donderdag.
aan personen die weigeren zich te onderwerpen aan onderhavig huishoudelijk reglement.
  • Een beleefd en correct gedrag en verzorgde kledij zijn verreist.
  • Het gebruik van de vestiaire is verplicht.

IEDER PERSOON DIE NIET AKKOORD GAAT EN/OF VOLDOET AAN DE PUNTEN OPGENOMEN IN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT, KAN DE TOEGANG ONTZEGD WORDEN.

Security De bewaking wordt uitgevoerd door Macharis Security (vergunning BiZa: 16.1145.03.). Macharis Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door de bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. Het polisnummer is 03/99.551.688.